Naturaleza Warhol

 

 

 

Naturaleza Warhol (El arte, imitación de la vida).

Es una exposición que van a hacer los niños de la clase de infantil de 5 años. La inauguración es el martes 20 de Noviembre a las 18:30h en el Museo de Ciencias Naturales de Viveros.

 

Natura Warhol. L'art, imitació de la vida

  

            L'obra que presentem s'emmarca en un projecte col·lectiu i multidisciplinar, arriscat i aparentment contradictori que té com a tema Warhol i la natura, i com a principals protagonistes xiquets i xiquetes  de quatre anys, alumnes del CEIP Villar Palasí, convertits en creadors de la mà de la seua mestra i diversos pares que hi han aportat els seus coneixements d'art, enginyeria, fotografia i filosofia.

 

            Hi ha un principi: la natura s’autoreplica. Warhol, des de la seua Factory, el va posar al servei de la expansió de la creativitat, des de la publicitat fins al consumisme. Tot està inventat, el món natural és la gran escola on el que és trivial esdevé extraordinari. Heus ací la ironia: el que és essencial queda reduït a cosa supèrflua en el filtre evolutiu quan les circumstàncies canvien. El desplegament cromàtic de les aus o les flors es torna reclam publicitari. L'abundància dels aparadors d'una societat de consum opulenta  pren l'exuberant expansió biològica de la selva humida. El camuflatge com a tècnica d'integració en un espai i de mimesi es converteix en dissimulació, i el seu oposat, en fama.

 

            Potser Warhol no se'n va adonar, però l'audàcia del seu gest retrotrau al més bàsic component natural: la seriació amb lleus variacions, la replicació genètica i les seues mutacions, el vertigen de les simetries fractals d'una falaguera que amaga la gratuïtat generosa de la natura... La recreació d'aquest gest amb una fotocopiadora, la introducció de l'atzar, el trencament del prejuí de l'original i la còpia, integra l’orgànic i l’inorgànic, el que és natural i el que és mecànic. Allò que ens fa més artificials i sofisticats, l'art, és alhora el que ens introdueix en la natura i els seus processos.

 

            Nosaltres hem volgut fer efectiva aquesta creativitat humana. El resultat s'exposa com una obra oberta i inacabada a través de diferents performances que tenen com a fil conductor les distintes tècniques clàssiques de l’art Pop: des del dripping fins al camuflatge, passant pels yarn paintings, l'estudi de les ombres o les caixes del temps.

 

            En el procés l'obra evoluciona de forma independent a la nostra intervenció. Com diu Pollock, “no representarem una imatge sinó un fet, una acció”. Les distintes fases es mostren sense cap cronologia i s'acompanyen dels testimonis de la seua realització amb el suport fotogràfic i videogràfic corresponent. L'enregistrament de l'esdeveniment s'exposa com a part de l'obra.

 

 Naturaleza Warhol. El arte, imitación de la vida

 

            La obra que presentamos se enmarca en un proyecto colectivo y multidisciplinar, arriesgado y aparentemente contradictorio, cuyo tema es Warhol y la naturaleza y que tiene como principales protagonistas a niños y niñas de cuatro años, alumnos del CEIP Villar Palasí, convertidos en creadores de la mano de su maestra y diversos padres que han aportado sus conocimientos de arte, ingeniería, fotografía y filosofía.

 

            Hay un principio: la naturaleza se replica a sí misma. Warhol, desde su Factory, puso en marcha ese principio al servicio de la expansión de la creatividad, desde la publicidad al consumismo. Todo está inventado, el mundo natural es la gran escuela donde lo trivial se convierte en extraordinario. Ahí está la ironía: lo esencial queda reducido a superfluo en el filtro evolutivo cuando las circunstancias medioambientales cambian. El despliegue cromático de las aves o las flores se torna en reclamo publicitario. La abundancia de los escaparates de una sociedad de consumo opulenta se hace a costa  de la exuberante expansión biológica de la selva húmeda. El camuflaje como técnica de integración en un espacio y mimesis se convierte en disimulo, y su opuesto, en fama.

 

            Quizás Warhol no se dio cuenta, pero la audacia de su gesto retrotrae al mas básico principio natural: la seriación con pequeñas variaciones,  la replicación genética y sus mutaciones, el vértigo de las simetrías fractales de un helecho que esconde la gratuidad generosa de la naturaleza. La recreación de ese gesto con una fotocopiadora, la introducción del azar, romper el prejuicio del original y la copia, integra lo orgánico y lo inorgánico, lo natural y lo mecánico. Lo que nos hace más artificiales y sofisticados, el arte, es al mismo tiempo lo que nos introduce en la naturaleza y sus procesos.

 

Nosotros hemos querido hacer efectiva esta creatividad humana. El resultado se expone como obra abierta e inacabada a través de distintos performances cuyo hilo conductor son las distintas técnicas clásicas del arte Pop: desde el dripping, al camuflaje, pasando por los yarn paintings, el estudio de las sombras o las cajas del tiempo.

 

En el proceso, la obra ha evolucionado de forma independiente a nuestra intervención. Como dice Pollock, “no representaremos una imagen, sino un hecho, una acción”. Las distintas fases se muestran sin cronología alguna y acompañadas del testimonio de su realización con el soporte fotográfico y videográfico correspondiente.  El registro del acontecimiento se expone como parte de la obra.

 

Cartel.jpg
Imagen JPGE 440.2 KB
Naturaleza_Warhol.jpg
Imagen JPGE 4.0 MB
Exposicion_Warhol_20112012.pdf
Documento Adobe Acrobat 27.4 KB


Escribir comentario

Comentarios: 1
  • #1

    Fernanda (martes, 20 noviembre 2012 13:24)

    Felicidades por el trabajo!!! Muchas gracias... Un saludo

CONTACTO AFA

afavivers@gmail.com

 

CONTATO CEIP

Calle Jaca s/n 46010 Valencia

Telefono: 962566790

email: 46013505@edu.gva.es

Fax: 962566791

https://portal.edu.gva.es/ceipvivers