RESPONSABILITAT FAMILIAR EN LA COVID-19

Estimats pares, mares i tutors,

Són moments en els quals aconseguir entorns escolars més saludables i segurs en el context de la pandèmia, també depén de nosaltres, les famílies.

Per això volem recordar-vos que som nosaltres els que hem de verificar diàriament l’estat de salut dels nostres fills i filles al domicili, abans d’acudir al centre educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…).

A més, perquè tingueu més clar què s'ha de fer davant els símptomes de la COVID-19 o la confirmació d’un diagnòstic positiu, volem compartir amb vosaltres aquesta infografia que estableix pautes concretes.

Totes les famílies estem exposades a trobar-nos en eixa situació i comprenem la profunda angoixa que produeix.

Des d'ací, tot el nostre suport i molt d'ànim a les famílies que poden veure's afectades, amb el desig que prompte puguen reiniciar la seua activitat habitual.

 

 

.......................................................................................................

 

Estimados padres, madres y tutores,

Son momentos en los que conseguir entornos escolares más saludables y seguros en el contexto de la pandemia COVID-19, también depende de nosotros, las familias.

Por eso queremos recordaros que somos nosotros los que tenemos que verificar diariamente el estado de salud de nuestros hijos e hijas en el domicilio, antes de acudir al centro educativo y comprobar que no tienen una temperatura superior a los 37.5ºC (sin haber tomado antipiréticos) ni ninguna otra sintomatología que pueda estar asociada con la COVID-19 (tos, malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos...).

Además, para que tengáis más claro que se ha de hacer ante los síntomas de la COVID-19 o la confirmación de un diagnóstico positivo, queremos compartir con vosotros esta infografía que establece pautas concretas.

Todas las familias estamos expuestas a encontrarnos en esa situación y comprendemos la profunda angustia que produce.

Desde aquí, todo nuestro apoyo y mucho ánimo a las familias que puedan verse afectadas, con el deseo de que pronto puedan reiniciar su actividad habitual.

 

INFOGRAFIA SIMPTOMES COVID 19.pdf
Documento Adobe Acrobat 268.7 KB

CONTACTO AFA

afavivers@gmail.com

 

CONTATO CEIP

Calle Jaca s/n 46010 Valencia

Telefono: 962566790

email: 46013505@edu.gva.es

Fax: 962566791

https://portal.edu.gva.es/ceipvivers