Millorem la comunicació de l'AMPA


Si la creació de la pàgina web de l'AMPA en el curs 2012-2013 va suposar una gran fita en la comunicació de l'activitat de l'AMPA -de fet ha sigut reconeguda com una de les millors webs d'associacions de pares i mares per part de FAMPA-València- ara fem un altre pas per facilitar l'accés a la informació que transmet la Junta de l'AMPA.

 

Ens hem unit a Telegram i hem creat el canal INFO AMPA CEIP VIVERS. Ací teniu l’enllaç perquè us uniu: https://t.me/ampavivers.  A mesura que aneu fent-ne ús, disminuirem la transmissió d’informació pròpia de l’AMPA per mitjà dels grups de classe de WhatsApp. D’aquesta manera ajudarem a la seua descongestió i els deixarem més lliures per als assumptes relatius a cadascuna de les classes.

 

A més a més, hem incorporat a tota la cartelleria codis QR que remetran a documents o notícies relacionades. Només heu d'enfocar el codi amb la càmera del vostre mòbil i pitjar el bàner que apareixerà en la pantalla per descarregar-vos el text corresponent. Hem estrenat aquesta iniciativa amb els cartells dedicats a la convocatòria de l'Assemblea General de l'AMPA en línia i a la promoció de les comissions de treball.

 

 

 

-----------------------------------------------------------

 

Mejoramos la comunicación del AMPA

 

Si la creación de la página web de la AMPA en el curso 2012-2013 supuso un gran hito en la comunicación de la actividad de la AMPA -de hecho ha sido reconocida como una de las mejores webs de asociaciones de madres y madres por parte de FAMPA-València- ahora damos un paso más para facilitar el acceso a la información que transmite la Junta de la AMPA.

 

Nos hemos unido a Telegram y hemos creado el canal INFO AMPA CEIP VIVERS. Aquí tenéis el enlace para que os unáis: https://t.me/ampavivers. A medida que vayáis haciendo uso de él, disminuiremos la transmisión de información propia de la AMPA por medio de los grupos de clase de Whatsapp. De esta manera ayudaremos a su descongestión y los dejaremos más libres para los asuntos relativos a cada una de las clases.

 

 

Además, hemos incorporado a toda la cartelería códigos QR que remitirán a documentos o noticias relacionadas. Solo tenéis que enfocar el código con la cámara de vuestro móvil y apretar el banner que aparecerá en la pantalla para descargaros el texto correspondiente. Hemos estrenado esta iniciativa con los carteles dedicados a la convocatoria de la Asamblea General de la AMPA en línea y a la promoción de las comisiones de trabajo.

CONTACTO AFA

afavivers@gmail.com

 

CONTATO CEIP

Calle Jaca s/n 46010 Valencia

Telefono: 962566790

email: 46013505@edu.gva.es

Fax: 962566791

https://portal.edu.gva.es/ceipvivers