CAMPANYA DE SUPORT A L'AMPLIACIÓ DEL COL·LEGI

 

Amb l'objectiu de recavar el màxim de suport possible a la proposta d'ampliació del CEIP VIVERS en els pressupostos participatius de l'Ajuntament de València, l'AMPA ha elaborat aquest cartell per penjar-lo en deu punts diferents del barri. Podeu ajudar a fer més efectiva aquesta campanya fent còpies del cartell, a escala particular, per repartir-les vosaltres mateixos entre la vostra comunitat de veïns.

 

------------------------------------------------

 

CAMPAÑA DE APOYO A LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO

 

Con el objetivo de recabar el máximo apoyo posible a la propuesta de ampliación del CEIP VIVERS en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valencia, la AMPA ha elaborado este cartel para colgarlo en diez puntos diferentes del barrio. Podéis ayudar a hacer más efectiva esta campaña haciendo copias del cartel, a nivel particular, para repartirlas vosotros mismos entre vuestra comunidad de vecinos.

CONTACTO AFA

afavivers@gmail.com

 

CONTATO CEIP

Calle Jaca s/n 46010 Valencia

Telefono: 962566790

email: 46013505@edu.gva.es

Fax: 962566791

https://portal.edu.gva.es/ceipvivers